Grup La Mútua dels Enginyers

ESTEM TELETREBALLANT PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DEL NOSTRE SERVEI

Ajuts de la Generalitat per a autònoms i empreses

El Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha obert una nova inscripció prèvia per sol·licitar els ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial i de persones treballadores autònomes, en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a empreses i professionals amb deutes meritats entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig de 2021 (contractes anteriors al 13 de març de 2021). En aquesta nova inscripció s'ha ampliat a qualsevol sector d'activitat econòmica d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE), excepte els sectors d'activitat de la secció K, Activitats financeres i d'assegurances i secció U, Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials. Per consultar l'Ordre ECO/153/2021 que regula els ajuts, cliqui AQUI.

Procediment d'inscripció prèvia

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts, han d'omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa i presentar-lo electrònicament. Informació i requisits.

Termini per efectuar la inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9:00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021, a les 15:00 hores. La inscripció serveix com a sol·licitud i no cal fer cap més tràmit. L'ordre d'entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per a la concessió dels ajuts. Inscripció.


"Reactivem Barcelona", ajuts per millorar l'accessibilitat dels establiments més afectats per la Covid-19

L' Ajuntament de Barcelona llença ReActivem Barcelona, un fons extraordinari de 20 milions d'euros per donar suport a les activitats econòmiques que més han patit les conseqüències de la covid-19, per a que millorin l'accessibilitat, l'eficiència energètica i la digitalització. Es concediran dues convocatòries, la primera és de 12 milions d'euros.

Entre altres destinataris, la primera subvenció la poden demanar els locals comercials i de servei en general, situats en planta baixa, per a fer intervencions de millora als seus establiments o ajudar-hi en les fetes entre la declaració de l'estat d'alarma i el 31 de desembre de 2021.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juliol, a través del web de ReActivem Barcelona. Les subvencions es concediran per ordre d'arribada de les sol·licituds fins a esgotar el pressupost.

La quantitat adjudicada va dels 1.000 als 4.900 euros i depèn de la superfície de l'activitat econòmica i la despesa d'inversió.


Cobertura davant dels efectes del Coronavirus

TÉ ALGUNA PRESTACIÓ DE PREVISIÓ SOCIAL CONTRACTADA AMB LA MÚTUA?

Si la resposta és afirmativa i és assegurat/da de la prestació de Baixa Laboral, Hospitalització, Despeses Quirúrgiques, Renda d'Invalidesa, Gran Dependència, Dependència Severa, Renda d'Estudis, Renda Jove, Vida, Vida Temporal, Vida Inspirit o Malalties Greus, li serà interessant conèixer la cobertura que l'ofereix davant els efectes del Coronavirus (Covid-19).

Facilitats davant les conseqüències del Coronavirus

VETLLEM PER LA PREVISIÓ SOCIAL DELS MUTUALISTES I ELS PROTEGIM DE LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES D'IMPREVISTOS PERSONALS I PROFESSIONALS.

En aquests moments, a més de les cobertures que ofereixen les prestacions subscrites per les persones mutualistes, oferim un ventall de facilitats per fer front a les greus conseqüències econòmiques derivades del Coronavirus (Covid-19). 

Superar les dificultats econòmiques

MESURES PER A AUTÒNOMS I EMPRESES

Consulti l'informe de Roca Junyent sobre les Mesures per a autònoms i empreses per superar les dificultats econòmiques del COVID-19. 

Informació dels Organismes Oficials

CONSULTI AQUÍ LA INFORMACIÓ

Resum de les informacions més destacades dels diferents Organismes Oficials en referència a la crisi del Coronavirus (Covid-19).