Grup La Mútua dels Enginyers

ESTEM TELETREBALLANT PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DEL NOSTRE SERVEI

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes enfront la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha obert el termini d'inscripció prèvia, com a tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals. Les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits que s'estableixin a les convocatòries.

El termini per a la inscripció va del 30 de novembre al 7 de desembre (a les 3 de la tarda). L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència en l'assignació de l'ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Poden optar a l'ajut, compatible amb qualsevol altre ajut o subsidi públic, les persones treballadores autònomes d'alta al RETA o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 d'octubre de 2020, com és el cas de qui utilitzi La Mútua dels Enginyers com alternativa al RETA.

El Govern de la Generalitat concretarà el tipus i la quantia de les ajudes un cop finalitzat el procés d'inscripció.

Les persones beneficiàries dels ajuts han de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya, han d'acreditar una base imposable a la darrera declaració de la renda igual o inferior a 35.000 euros i acreditar que el seu rendiment net de l'activitat corresponent als tres primers trimestres del 2020 no hagi superat els 13.125 euros.

En l'enllaç següent trobarà més informació i l'accés a la seva sol·licitud: Ajut Generalitat de Catalunya.

A través del següent enllaç podrà tramitar la inscripció prèvia: Tramitació.


Cobertura davant dels efectes del Coronavirus

TÉ ALGUNA PRESTACIÓ DE PREVISIÓ SOCIAL CONTRACTADA AMB LA MÚTUA?

Si la resposta és afirmativa i és assegurat/da de la prestació de Baixa Laboral, Hospitalització, Despeses Quirúrgiques, Renda d'Invalidesa, Gran Dependència, Dependència Severa, Renda d'Estudis, Renda Jove, Vida, Vida Temporal, Vida Inspirit o Malalties Greus, li serà interessant conèixer la cobertura que l'ofereix davant els efectes del Coronavirus (Covid-19).

Facilitats davant les conseqüències del Coronavirus

VETLLEM PER LA PREVISIÓ SOCIAL DELS MUTUALISTES I ELS PROTEGIM DE LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES D'IMPREVISTOS PERSONALS I PROFESSIONALS.

En aquests moments, a més de les cobertures que ofereixen les prestacions subscrites per les persones mutualistes, oferim un ventall de facilitats per fer front a les greus conseqüències econòmiques derivades del Coronavirus (Covid-19). 

Superar les dificultats econòmiques

MESURES PER A AUTÒNOMS I EMPRESES

Consulti l'informe de Roca Junyent sobre les Mesures per a autònoms i empreses per superar les dificultats econòmiques del COVID-19. 

Informació dels Organismes Oficials

CONSULTI AQUÍ LA INFORMACIÓ

Resum de les informacions més destacades dels diferents Organismes Oficials en referència a la crisi del Coronavirus (Covid-19).